Neurofeedback en jeugdtrauma’s

Hoewel Neurofeedback minder bekend is als remedie voor dit soort problemen, is het mogelijk de meest effectieve methode om stoornissen te behandelen die het gevolg zijn van ontberingen of misbruik in de kindertijd. Denk maar aan verwaarlozing, verlating of seksueel misbruik – problemen die jammer genoeg halsstarrig frequent blijven voorkomen en waarvan de gevolgen erg moeilijk te behandelen zijn …

De zogenaamde chronische dissociatie, m.a.w. problemen om voeling te hebben met zijn emoties en bijgevolg echt contact te maken met anderen, of ook nog moeilijkheden om zijn emoties te temperen (angst, woede, angst voor het onbekende), zelfdestructief gedrag zoals verslavingen, risicogedrag of zelfverminking, sociaal isolement of ook ernstige eetstoornissen zijn meestal te wijten aan tekorten of misbruik in de kindertijd. Zij belemmeren steevast een harmonische ontwikkeling van de neurale circuits, en ook op dit vlak kan Neurofeedback echt effect hebben!

Over dit onderwerp schreef Sebern Fischer een uitstekend werk: ‘Neurofeedback in the treatment of developmental trauma’.