Is het veilig?

We begrijpen dat deze vraag vaak terugkeert. Het centrale zenuwstelsel is ook oneindig ingewikkeld en gevoelig. In de Verenigde Staten keurde de Food and Drug Administration Neurofeedback goed als stressbestrijdingsmethode. Deze instantie onderzoekt welke producten als veilig en doeltreffend voor de volksgezondheid kunnen worden beschouwd. Nog een argument: er worden geen elektrische stromen naar de hersenen gestuurd. Enkel geluidsonderbrekingen geven de hersenen aanwijzingen over hun werking, of meer bepaald over de turbulenties of storingen in hun elektrisch functioneren.

Hoewel veel beoefenaars beweren dat Neurofeedback hoegenaamd geen bijwerkingen heeft, zou ik dat zelf niet zeggen. Na de eerste sessies worden wel eens een hogere gevoeligheid, een verhoogde ‘emotionele kwetsbaarheid’ en soms ook een of twee onrustige nachten waargenomen. Sommige patiënten voelen zich ook compleet uitgeput na 33 minuten Neurofeedback.

Die ongemakken zijn echter van tijdelijke aard, zoveel is zeker!

Als we ze vergelijken met de ongemakken veroorzaakt door analytische Neurofeedback, waarbij slechts een of twee frequenties tegelijk worden aangewend, dan zijn deze tijdelijke bijwerkingen veel geringer en wijzen ze op een reorganisatie van de neurale circuits.